Editorial Team

Penanggung Jawab

Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial

Dr. Yuyun Yuningsih, M.Si. || Universitas Pasundan || SintaGoogle ScholarScopus

Ketua Dewan Redaksi

Dr. Riany Laila Nurwulan, M.Si. || Universitas Pasundan || SintaGoogle Scholar

Dewan Redaksi

Drs. H. Sumardhani, M.Si || Universitas Pasundan || Google Scholar

Sekretaris Redaksi

Dra. Nina Kurniasih, M.Si || Universitas Pasundan || Sinta, Google Scholar

Asisten Editor

Uga Pratama Gunawan, S.Tr.Sos, Sp.PSA || Universitas Pasundan

R Willya Achmad W, S.Sos., M.Kesos || Universitas Pasundan || Sinta, Google Scholar, Scopus

 

Reviewer/Mitra Bestari

Prof. Ummu (Unpas)

Prof Adi (UMJ)

Dr. Sakroni (STKS)

Dr. Peter Voo (University Malaysia Sabah)

Dr. Yuce Sariningsih, M. Si (Unpas)

Dr. Darmin Tuwu, M.Si (UHO)

Dr. Oman Sukmana, M.Si (UMM)

Ellya Susilowati, PhD (Poltekesos)

R Willya Achmad W, M.Kesos (Universitas Pasundan)

 

Alamat Redaksi

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAS

Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung

Telp. (022) 4205945

Email : jurnal.humanitas@unpas.ac.id

Website : https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas