Bulkiah, Bulkiah, Syahbandir, Mahdi, AND Yani, Teuku Ahmad. " PENGATURAN OBJEK BARANG KENA CUKAI DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN" JURNAL LITIGASI (e-Journal) [Online], Volume 23 Number 1 (6 April 2022)