Bulkiah, Bulkiah, Mahdi Syahbandir, & Teuku Ahmad Yani. " PENGATURAN OBJEK BARANG KENA CUKAI DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN." JURNAL LITIGASI (e-Journal) [Online], 23.1 (2022): 1-20. Web. 10 Aug. 2022