Bulkiah, B., Syahbandir, M., & Yani, T. 2022 Apr 6. PENGATURAN OBJEK BARANG KENA CUKAI DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN. JURNAL LITIGASI (e-Journal). [Online] 23:1