Editorial Boards

Editor In Chief :

Vikry Abdullah Rahiem, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan

Editor Assistant :

Yogi M. Yusuf, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan

Charisma Asri Fitrananda, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan

Dhini Ardianti, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan