Suharto, Tri, Prasetyo, Bambang, AND Wulandari, Maulina. " ANALISIS WACANA KRITIS KOMUNIKASI VERBAL PADA DEBAT CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR 2018" LINIMASA: JURNAL ILMU KOMUNIKASI [Online], Volume 3 Number 2 (18 July 2020)