Suharto, Tri, Bambang Dwi Prasetyo, & Maulina Pia Wulandari. " ANALISIS WACANA KRITIS KOMUNIKASI VERBAL PADA DEBAT CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR 2018." LINIMASA: JURNAL ILMU KOMUNIKASI [Online], 3.2 (2020): 43 - 54. Web. 1 Dec. 2020