Cahyati, S., & Chrisdiarto, D. (2021). PENINGKATAN MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN MELALUI MEDIA A-SWAY JITU. Civic Edu : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 4(1), 20-32. doi:10.23969/civicedu.v4i1.4284