CAHYATI, Sri; CHRISDIARTO, Deddy. PENINGKATAN MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN MELALUI MEDIA A-SWAY JITU. Civic Edu : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 20-32, july 2021. ISSN 2580-0086. Available at: <https://journal.unpas.ac.id/index.php/civicedu/article/view/4284>. Date accessed: 25 jan. 2022. doi: http://dx.doi.org/10.23969/civicedu.v4i1.4284.