Mulyana, Dadang, Cahyono Cahyono, Lili Sukarliana, & Eri Munggaran. " IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL MELALUI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENCEGAH BERKEMBANGNYA PAHAM RADIKALISME DI KALANGAN PESERTA DIDIK." Civic Edu : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan [Online], 4.1 (2021): 33-40. Web. 25 Jan. 2022