Mulyana, D., Cahyono, C., Sukarliana, L., & Munggaran, E. 2021 Jul 23. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL MELALUI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENCEGAH BERKEMBANGNYA PAHAM RADIKALISME DI KALANGAN PESERTA DIDIK. Civic Edu : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. [Online] 4:1