Mulyana, D., Cahyono, C., Sukarliana, L., & Munggaran, E. (2021). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL MELALUI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENCEGAH BERKEMBANGNYA PAHAM RADIKALISME DI KALANGAN PESERTA DIDIK. Civic Edu : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 4(1), 33-40. doi:10.23969/civicedu.v4i1.4273