Saputra, J., & Aditya, C. (2019). Problem-Based Introduction (PBI) Learning Model on The Problem Solving Ability of Prospective Economy Teachers. OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi, 3(1), 1-8. doi:10.23969/oikos.v3i1.1387